תכנון ועיצוב מסחרי

תכנית אדריכלית

נכין תכנית אדריכלית המותאמת לתנאי השטח, התקציב, דרישות היזם והמועצה.
תוך התחשבות בייעוד המבנה, מיקומו במרחב והתאמה לתקנים השונים.
נוסיף אלמנטים רצויים ליצירת חזית מעוצבת בעלת נראות ויזואלית בייחודיות שתנגיש ותדגיש את נוכחותו.

אישורי יועצים חיצוניים

במקביל לתכנון האדריכלי נרכז נתונים ודרישות מיועצים שונים שהחומר שלהם קריטי לתהליך התכנון והבניה. כמו- מהנדס, יועץ מיגון, יועץ אינסטלציה, יועץ נגישות, פיתוח, חשמל וכו’ בהתאמה לסוג הפרויקט ואתגריו.

בקשה להיתר

נכין גרמושקה-בקשה להיתר ובה כל המידע הנצרך בפורמט התואם את דרישות המועצה. לאחר קבלת תגובת המועצה, נתקן ונדייק את הנתונים בהתאמה לדרישותיה.
נצלח את התהליך הבירוקרטי יד ביד לאורך כל שלביו ונקבל היתר בניה שיאפשר לנו להתקדם ולהתחיל לבנות.

סט תוכניות עבודה

נכין סט תכניות עבודה שבהן יהיה את כל המידע הדרוש לנו ולקבלן בנוגע לבניה- כל הנתונים יהיו שם במידות, כיתובים ושרטוטים שונים בצורה ברורה ומדויקת. הסט יכלול תכנית הריסה, בניה, חזיתות, חתכים, מדרגות ועוד.. בהתאמה לכל פרויקט.
נרכז תכניות מיועצים שונים לסט מרוכז בו כל הנתונים הדרושים ליציאה למכרז.

הנחיות לביצוע קבלן

בנוסף לשרטוטים נצרף מסמך הנחיות לקבלן ובו הערות נוספות מילוליות כדי שהכל יהיה ברור ומפורט.

מכרז קבלנים

נלווה אתכם בתהליך בחירת קבלן ומפקח בניה, בירור ומענה על כל שאלה שעולה בדרך.

פיקוח עליון

נלווה את תהליך הבניה ונהיה שם איתכם בשטח ברגעים הקריטיים לבדיקה שהבניה מתבצעת בהתאמה לתכנית ולחלום.
נהיה זמינות לכל שאלה, רעיון שצץ בשטח ונתונים שמתקבלים תוך כדי תנועה כדי לקבל את התוצאה הטובה ביותר.